Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Sự kiện nào đánh dấu Xô viết Nghệ - Tĩnh đã đạt đến đỉnh cao?

☐ Ngày 1 – 5 – 1930, lần đầu tiên công nhân và nông dân Việt Nam đoàn kết với nhau trong trận tuyến chống đế quốc, phong kiến.

☐ Cuộc biểu tình của 2 vạn nông dân huyện Hưng Nguyên làm tê liệt chính quyền địch ở địa phương. Chính quyền Xô viết được thành lập.

☐ Tháng 4 – 1930, hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh) bãi công.

☐ Cả 3 ý trên.

+) Tại sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân?

☐ Thực hiện các quyền tự do dân chủ, bãi bỏ mọi thứ thuế do đế quốc đặt ra.

☐ Chia lại ruộng đất cho nông dân.

☐ Thành lập các đội tự vệ vũ trang để bảo vệ nhân dân.

☐ Nêu cao khẩu hiệu đấu tranh chính trị với đấu tranh kinh tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Lời giải chi tiết

+) Sự kiện nào đánh dấu Xô viết Nghệ - Tĩnh đã đạt đến đỉnh cao?

☒ Cuộc biểu tình của 2 vạn nông dân huyện Hưng Nguyên làm tê liệt chính quyền địch ở địa phương. Chính quyền Xô viết được thành lập.

+) Tại sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân?

☒ Thực hiện các quyền tự do dân chủ, bãi bỏ mọi thứ thuế do đế quốc đặt ra.

☒ Chia lại ruộng đất cho nông dân.

☒ Thành lập các đội tự vệ vũ trang để bảo vệ nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.