Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức Chủ đề 4: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 16 thực vật sống ở đâu? trang 42,43 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức


Quan sát các cây trong hình từ 1 đến 7 trang 58 – 59 SGK và hoàn thành bảng dưới đây. Viết thêm các cây khác mà em biết. Viết vào chỗ (…) để hoàn thành câu sau: Viết tên cây, nơi sống và môi trường sống của cây ở trong hình dưới đây vào chỗ (…).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các cây trong hình từ 1 đến 7 trang 58 – 59 SGK và hoàn thành bảng dưới đây. Viết thêm các cây khác mà em biết.


Lời giải chi tiết:

Hình số

Tên cây

Nơi sống

Môi trường sống

Trên cạn

Dưới nước

1

Hoa sen

Ao, hồ

 

x

2

Rau muống

Ao, ruộng ngập nước

 

x

3

Cây xương rồng

Xa mạc

x

 

4

Cây đước

Rừng ngập mặn

 

x

5

Cây chuối

Ruộng, vườn

x

 

6

Cây rêu

Trên mái nhà

x

 

7

Cây dừa

 

 

x

Câu 2

Viết vào chỗ (…) để hoàn thành câu sau:

Lời giải chi tiết:

Cây lục bình ở dưới nước, sau một thời gian đưa lên cạn sẽ bị héo vì môi trường sống của cây lục bình là ở dưới nước, cây bị thay đổi môi trường sống, không thích nghi được nên bị héo.

Câu 3

Viết tên cây, nơi sống và môi trường sống của cây ở trong hình dưới đây vào chỗ (…).

Tên cây:………………………………………………………………………

Nơi sống: ……………………………………………………………………

Môi trường sống: ………………………………………………………


Lời giải chi tiết:

Tên cây: Cây chuối

Nơi sống: Trong vườn cây

Môi trường sống: Trên cạn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu