Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 30 luyện tập ứng phó với thiên tai trang 77, 78 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức


1. Khoanh vào chữ cái trước nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt. 2. Khoanh vào chữ cái trước nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ. 3. Nối hình thể hiện biện pháp ứng phó với ô chữ chỉ hiện tượng thiên tai tương ứng. 4. Đánh dấu X vào ô vuông trước cách ứng phó phù hợp với từng loại thiên tai. 5. Chọn một trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ (...) để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Khoanh vào chữ cái trước nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt.

A. Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao,…

B. Nhà kiên cố.

C. Nơi cao ráo, an toàn.

2. Khoanh vào chữ cái trước nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ.

A. Nơi trũng, thấp.

B. Sông, suối, hồ, ao,…

C. Nhà kiên cố, nơi cao ráo.

3. Nối hình thể hiện biện pháp ứng phó với ô chữ chỉ hiện tượng thiên tai tương ứng.

4. Đánh dấu X vào ô vuông trước cách ứng phó phù hợp với từng loại thiên tai.

5. Chọn một trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ (...) để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt.

A. Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao,…

B. Nhà kiên cố.

C. Nơi cao ráo, an toàn.

Lời giải chi tiết:

Nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt: Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao,…

=> Khoanh vào đáp án A.

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ.

A. Nơi trũng, thấp.

B. Sông, suối, hồ, ao,…

C. Nhà kiên cố, nơi cao ráo.

Lời giải chi tiết:

Nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ: Nhà kiên cố, nơi cao ráo.

=> Khoanh tròn vào đáp án C.

Câu 3

Nối hình thể hiện biện pháp ứng phó với ô chữ chỉ hiện tượng thiên tai tương ứng.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình, sau đó nối với hiện tượng thiên tai ứng với mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đánh dấu X vào ô vuông trước cách ứng phó phù hợp với từng loại thiên tai.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình để lựa chọn cách ứng phó phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Chọn một trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ (...) để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

“hình thành thói quen nghe đài, ti vi; có thời gian chuẩn bị khi có thiên tai; biết được thời tiết các vùng khác nhau”

Phải thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết để …

Lời giải chi tiết:

Phải thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết để có thời gian chuẩn bị khi có thiên tai.


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu