Bài 1 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 9


Giải bài 1 trang 12 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ý 1

Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

+) Tô màu vàng vào lãnh thổ các nước thuộc khu vực Mĩ La-tinh.

+) Điền tiếp tên các nước vào chỗ (…) trên lược đồ cho đúng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục I. Những nét chung

Lời giải chi tiết:

Lược đồ các nước Mĩ Latinh sau năm 1945

Ý 2

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước Mĩ La-tinh có đặc điểm chung gì về mặt chính trị?

☐ Đều giành được độc lập từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX.

☐ Đều giành được độc lập từ năm 1945 trở lại đây.

☐ Sau khi giành được độc lập, các nước Mĩ La-tinh đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.

☐ Sau khi giành được độc lập, các nước Mĩ La-tinh lại rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục I. Những nét chung

Lời giải chi tiết:

☒ Đều giành được độc lập từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX.

☒ Sau khi giành được độc lập, các nước Mĩ La-tinh lại rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ.

Ý 3

+) Nêu những sự kiện nổi bật ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Phương pháp giải:

Xem lại mục I. Những nét chung

Lời giải chi tiết:

- Do thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 9 năm 1970 ở Chi-lê, chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã thực hiện những chính sách cải cách tiến bộ, củng cố độc lập chủ quyền dân tộc trong những năm 1970 – 1973.

- Ở Ni-ca-ra-goa, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Xan-đi-nô nhân dân nước này đã lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ đưa đất nước phát triển theo con đường dân chủ.

=> Nhưng cuối cùng do nhiều nguyên nhân, nhất là sự can thiệp của Mĩ, các phong trào các mạng ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa đều thất bại vào những năm 1973 – 1991.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.