Tiếng Việt 4

Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4

Đọc, hiểu bài " Điều ước của vua Mi-đát" và trả lời câu hỏi

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu

Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt ban cho phép lạ: hễ mọi vật mà vua chạm đến đều hóa thành vàng.

Đọc, hiểu bài "Điều ước của vua Mi-đát"

Trả lời các câu hỏi sau:

Vua Mi-đát xin Thẩn Đi-ô-nì-dốt điều gì ?

Thoạt đầu, điều ước được linh nghiệm như thế nào

Tại sao Mi-đát lại xin Thần thu lại điều ước ?

Câu chuyện này khuyên ta điều gì ?

BÀI LÀM

1Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt ban cho phép lạ: hễ mọi vật mà vua chạm đến đều hóa thành vàng !

2. Thần Đi-ô-ni-dốt đã vui lòng cho vua Mi-đát điều ước. Thoạt đầu, điều ước rất linh nghiệm. Mi-đát bẻ một cành sồi thì cành đó biến ngay thành cành vàng; ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Và khi nhà vua ngồi vào bàn tiệc, mọi thức ăn đồ uống hễ vua chạm tay vào đều biến thành vàng hếtBụng đói cồn cào, chịu không nổi, lúc bấy giờ Mi-đát mới thấy mình đã xin Thần một điều ước khủng khiếp.

3. Vua Mi-đát phải khẩn cầu xin Thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước mà Thần đã ban cho, vì sau khi điều ước linh nghiệm được thể hiện, Mi-đát mới cảm thấy sâu sắc rằng: vàng tuy quý thật, nhưng người ta không thể ăn uống bằng vàng. Không thể sống nổi, nếu bị đói khát dù có nhiều vàng. Lòng tham có nhiều vàng không thể đem lại hạnh phúc !

Câu chuyện "Điều ước của vua Mi-đát" khuyên ta bài học: Lòng tham là vô đáy và xấu xa; hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Xem ngay