Tiếng Việt 4

Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4

Đọc các câu tục ngữ trên rồi trả lời câu hỏi

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Cách diễn đạt của tục ngữ có những đặc điểm sau khiến người đọc, người nghe dễ nhớ: rất ngắn gọn, có đối, có vần, diễn đạt bằng thơ lục bát.

Tục ngữ Việt Nam có nhiều câu mang ý nghĩa sâu sắc nói về ý chí con người:

1. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

2. Ai ơi đã quyết thì hành,

    Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

3. Thua keo này, bày keo khác.

4. Người có chí thì nên,

    Nhà có nền thì vững.

5. Hãy lo bền chí câu cua,

    Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai.

6. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

7. Thất bại là mẹ thành công.

- Đọc các câu tục ngữ trên rồi trả lời câu hỏi:

1. Dựa vào nội dung các câu tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau:

- Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

- Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

- Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

2. Cách diễn dạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu?

Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí?

BÀI LÀM

1. Sắp xếp 7 câu tục ngữ vào 3 nhóm:

Nội dung câu tục ngữ

Câu tục ngữ nào

- Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

-  Câu số 1

-  Câu số 4

- Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

-  Câu số 2

-  Câu số 5

- Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

-  Câu số 3

-  Câu số 6

-  Câu số 7

 
 2. Cách diễn đạt của tục ngữ có những đặc điểm sau khiến người đọc, người nghe dễ nhớ: rất ngắn gọn, có đối, có vần, diễn đạt bằng thơ lục bát.
 a. Rất ngắn gọn:

- Có chí thì nên.

- Thất bại là mẹ thành công.

b. Có vế đối, có nghĩa tương phản:

- Có công mài sắt // có ngày nên kim

- Thua keo này // bày keo khác.

c. Có vần, có đối:

- Thua keo này // bày keo khác

- Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.

- Chớ thấy sóng cả // mà rã tay chèo.

d. Diễn đạt bằng thơ lục bát:

- Ai ơi đã quyết thì hành,

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

- Hãy lo bền chí câu cua,

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai.

3. Học sinh phải rèn luyện ý chí: bền bỉ, kiên nhẫn, chăm chỉ, vượt khó, có quyết tâm, giữ vững mục đích học tập, hăm hở vươn lên,...

Những biểu hiện của một học sinh không có ý chí: vin vào nhà xa, hay đi học muộn; học hành qua loa, không học thuộc bài, không hoàn thành tốt các bài tập; gặp bài văn khó, bài toán khó là nản, không tập trung trong giờ học, gặp khó khăn thì kêu ca, phàn nàn, lùi bước; chơi bời lêu lổng, không chịu cố gắng học hành,...

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Xem ngay