Đọc bài "Phần thưởng" của Lép Tôn-xtôi rồi trả lời các câu hỏi sau


Bác nông dân tìm được viên ngọc quý. Bác muốn được gặp Nga hoàng để dâng viên ngọc quý ấy.

Đọc bài "Phần thưởng" của Lép Tôn-xtôi rồi trả lời các câu hỏi sau:

1. Bác nông dân muốn được gặp Nga hoàng để làm gì?

2. Viên cận thần mặc cả với bác nông dân như thế nào ? Hành vi ấy xưa nay gọi là gì?

3. Bác nông dân đã xin Nga hoàng thưởng cho phần thưởng gì? Tại sao bác ta lại xin phần thưởng ấy?

BÀI LÀM

1. Bác nông dân tìm được viên ngọc quý. Bác muốn được gặp Nga hoàng để dâng viên ngọc quý ấy.

2. Viên cận thần của nhà vua đã mặc cả với bác nông dân là: muốn được dẫn vào gặp vua thì bác nông dân phải chia đôi phần thưởng cho ông ta một nửa. Và bác nông dân đã vui lòng. Hành vi ấy của viên cận thần, xưa nay gọi là đòi ăn hối lộ, một việc làm vô cùng tham lam, bẩn thỉu.

3. Bác nông dân đã xin Nga hoàng thưởng cho mình 50 roi, để bác ta chia đôi phần thưởng ấy, dành cho viên cận thần 25 roi. Cách xin phần thưởng của bác nông dân, trước hết giữ được lời hứa chia đôi phần thường với quan cận thần, vừa khôn khéo vạch mặt vị tham quan trước mặt Nga hoàng, vừa không phải chia tiền thưởng. Cách ứng xử của bác nông dân thật thông minh, sắc sảo!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài