30 bài tập Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

 • A Buộc các nước phương Tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô
 • B Chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử
 • C Phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mỹ
 • D Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 11)

Trong giai đoạn khôi phục kinh tế (1946 – 1950), Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó có khoa học – kĩ thuật. Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa
 • B Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
 • C Hòa bình, trung lập
 • D Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 11

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranhh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Nhân vật nào sau đây là người đầu tiên bay vào vũ trụ?

 • A I.Gagarin (Liên Xô)                                        
 • B Amstrong (Mĩ)                                               
 • C Dương Lợi Vĩ (Trung Quốc)
 • D Phạm Tuân (Việt Nam)

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 11

Lời giải chi tiết:

Năm 1961, Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đâu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Nền công nghiệp Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 đạt kết quả

 • A Đứng đầu thế giới
 • B Đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)
 • C Đứng thứ ba thế giới (sau Mĩ, Anh)
 • D Đứng thứ tư thế giới (sau Mĩ, Anh, Pháp)

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 Sgk trang 11

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Các kế hoạch này về cơ bản đều hoàn thành với nhiều thành tựu to lớn.

Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ), một số ngành công nghiệp có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than,, thép, ….Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô đã thực hiện chính sách với mục tiêu gì?

 • A Hòa bình, trung lập tích cực
 • B Bảo vệ hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới
 • C Liên kết chặt chẽ với các nước Tây Âu mở rộng ảnh hưởng ở châu Á
 • D Liên kết chặt chẽ với Mỹ, mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 11

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong những năm 1991 đến năm 2000?

 • A  Ngả về các nước Đông Âu    
 • B Liên kết chặt chẽ với Mĩ
 • C Hòa bình trung lập
 • D Khôi phục và phát triển quan hệ với các nước châu Á

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 17

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1991 đến năm 2000, Nga thực hiên chính sách đối ngoại hai mặt:

-         Một mặt Nga ngả về phương Tây với hi vọng nhân được sự ủng hô về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

-         Mặt khác, Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN, …)

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Nhân tố cơ bản nào dưới đây giúp Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế 1946 – 1950?

 • A Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
 • B Tinh thần tự lực tự cường.
 • C Những tiến bộ khoa học kĩ thuật.
 • D Sự hợp tác giữa các nước Chủ nghĩa xã hội.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 10, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế  (1946 – 1950) trong vòng 4 năm 6 tháng.

=> Tinh thần tự lực tự cường là nhân tố cơ bản giúp Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1946 đến năm 1950.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trong những năm 50 đến những năm 70, Liên Xô đi đầu thế giới trong  lĩnh vực nào sau đây?

 • A Công nghiệp đóng tàu
 • B Công ngiệp hóa chất
 • C Công nghiệp điện hạt nhân
 • D Công nghệ phần mềm

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 11

Lời giải chi tiết:

Từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô tiếp tục xây dưng cơ sỏ vật chất kĩ thuật cho CNXH và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đúng thứ hai thế giới (sau Mĩ). Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia nào kế tục, thừa kế địa vị pháp lí của Liên Xô tại các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài?

 • A Cadắcxtan
 • B Bêlôrútxia
 • C Ucraina
 • D Nga

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 17

Lời giải chi tiết:

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên Bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô, kề thừa địa vụ pháp lí của Liên Xô tại Hội đông Bảo an Liên hợp quốc.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quạnh Trái Đát là gì?

 • A Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ cùng với con người
 • B Khẳng định vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. 
 • C Liên Xô là nước đi đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ. 
 • D Mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. 

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 11, suy luận

Lời giải chi tiết:

Năm 1961, Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà di hành vũ trụ I. Gagarin bay vòng quang trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Đây cũng là ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát triển?

 • A Phát triển nền công nghiệp truyền thống
 • B Phát triển kinh tế công – nông – thương nghiệp
 • C Phát triển công nghiệp nhẹ
 • D Phát triển công nghiệp nặng

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12 nâng cao, trang 13.

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng phát triển công nghiệp nặng để đưa đất nước phát triển.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của

 • A các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
 • B cách mạng Việt Nam với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945). 
 • C cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949). 
 • D cách mạng Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959)

Đáp án: A

Phương pháp giải:

suy luận. 

Lời giải chi tiết:

- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới với sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Chủ nghĩa xã hội nối liền từ Ầu sang Á là sự kiện cách mạng Trung Quốc thành công và sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949)

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến nay là

 • A Nghiêng về phương Tây và các nước châu Á
 • B Nghiêng về châu Phi và châu Á
 • C Nghiêng về phương Tây và châu Phi
 • D Nghiêng về châu Á

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 17)

Lời giải chi tiết:

Chính sách đói ngoại của Liên Bang Nga từ năm 1991 đến 2000 là:

-          Ngả về phương Tây với hi vọng nhân được sự ủng hộ về chính tri và viện trợ về kinh tế.

-          Khôi phuc và phát triển mối quan hê với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,..)

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

 • A Trật tự hai cực Ianta sụp đổ. 
 • B  Trật tự đơn cực được xác lập.
 • C Trật tự đa cực được thiết lập.    
 • D  Trật tự nhiều trung tâm ra đời.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

suy luận.

 

Lời giải chi tiết:

Vì khi trật tự hai cực Ianta là trật tự thế giới có sự đối lập giữa hai khối XHCN và TBCN đứng đầu là Liên Xô và Mĩ. Với sự sụp đổ của Liên Xô và các nước CNXH ở Đông Âu đồng nghĩa với một trong hai cực Ianta sụp đổ.

Chọn đáp án : A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Khi Liên Xô tan rã, Liên Bang Nga có vai trò

 • A Kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài
 • B Đi đầu trong việc giải quyết các xung đột, tranh chấp quốc tế
 • C Là trung gian hòa giải các tranh chấp quốc tế
 • D Là trụ cột của hòa bình thế giới.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 17

Lời giải chi tiết:

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là “quốc gia kế tục Liên Xô”, được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tai Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tại các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm

 • A Phấn đấu đạt 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới
 • B Hoàn thành cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa nền kinh tế
 • C Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
 • D  Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 11

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Các kế hoạch này về cơ bản đều hoàn thành với thành tựu to lớn.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Tháng 12/1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định nước Nga theo chế độ nào?

 • A Dân chủ đại nghị.                                                         
 • B Thể chế quân chủ chuyên chế
 • C Thể chế quân chủ Lập Hiến.
 • D Thể chế Tổng Thống Liên Bang

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 17

Lời giải chi tiết:

Liên bang Nga sau khi kế tục Liên Xô đã ban hành Hiến pháp Liên bang Nga (12-1993) quy định thể chế Tổng thống Liên bang.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

 • A Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo
 • B Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện công cuộc “chiến tranh lạnh” của Mĩ. 
 • C Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn. 
 • D Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 11

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Đặc điểm nổi bật của kinh tế Liên bang Nga năm 1996 là

 • A  tăng trưởng âm.
 • B khủng hoảng và phát triển đan xen.
 • C  phục hồi
 • D bắt đầu có những tín hiệu phục hồi.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX  là

 • A muốn làm bạn với tất cả các nước.
 • B  chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
 • C đặt quan hệ với các nước lớn.
 • D  tích cực, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 11

Lời giải chi tiết:

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX là: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

=> Chính sách đối ngoại tích cực. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ chuyển từ quan hệ đồng minh sang

 

 • A cạnh tranh với nhau về kinh tế.
 • B  cạnh tranh với nhau về quân sự.
 • C thế đối đầu và đi tới chiến tranh lạnh.
 • D hợp tác với nhau về mọi mặt.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 58.

Lời giải chi tiết:

Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh, hai cường quốc Liên Xô – Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Mục tiêu của chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ 2 là

 

 • A hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
 • B kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ.
 • C  tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.
 • D hòa bình, trung lập.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 11

Lời giải chi tiết:

Chinh sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào

 • A những tiến bộ khoa học kĩ thuật
 • B sự giúp đỡ của các nước Đông Âu
 • C tinh thần tự lực tự cường        
 • D có nguồn tài nguyên phong phú

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 10, suy luận

Lời giải chi tiết:

Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của

 • A Cách mạng Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).
 • B Các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • C Cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa (1949).
 • D Cách mạng Việt Nam với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)..

Đáp án: B

Phương pháp giải:

suy luận

Lời giải chi tiết:

Chủ nghĩa xã hôi từ một nước là Liên Xô  đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới sau cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Đông Âu (châu Âu).

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, thuận lợi chủ yếu để Liên Xô xây dựng lại đất nước là

 • A sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới
 • B tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và tinh thần vượt khó của nhân dân sau ngày chiến thắng
 • C lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
 • D những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 10, suy luận

Lời giải chi tiết:

Liên xô là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, thuận lợi chủ yếu để Liên Xô xây dựng đất nước là:

- Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội được thể hiện ở 6 điểm sau:

- (1) Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện.

 - (2) Cơ sở vật chất của CNXH được tạo ra bởi một lực lượng sản suất tiên tiến, hiện đại.

- (3) CNXH là từng bước xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

- (4) CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới với năng suất cao.

- (5) CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.

- (6) Nhà nước trong CNXH là nhà nước dân chủ kiểu mới, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động.

- (7) Trong xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), các quan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế được giải quyết phù hợp, kết hợp lợi ích giai cấp - dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

=> Dựa vào biểu hiện 2, 3 ở trên, có thể thấy việc Liên Xô nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội  ở Liên Xô .

- Tinh thần vượt khó của nhân dân là nhân tố quan trọng đưa đến sự thắng lợi của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Mục tiêu chung của Liên Xô về kinh tế trong công cuộc khôi phục kinh tế (1945-1950) và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - nửa đầu những năm 70) là gì?

 • A Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
 • B Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
 • C Đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp trên thế giới
 • D Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 10-11. 

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. => Nhiệm vụ của Liên Xô lúc này là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, trước tiên là xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội và đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thông qua các kế hoạch 5 năm.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Ý không đúng về nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là

 • A Người dân không ủng hộ, không hào hứng với chế độ XHCN. 
 • B Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, quan liêu. 
 • C Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến trên thế giới. 
 • D Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 17, suy luận. 

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân tan rã của chế đồ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là;

-  Đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, quan liêu bao cấp làm cho  sản xuất trì  trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện.

- Thiếu dân chủ, thiếu công bằng, … làm nhân dân bất mãn.

- Không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kỹ thuật tiên tiến,dẫn đến tình trạng trì trệ,khủng hoảng kinh tế - xã hội.

- Phạm phải nhiều sai lầm trong cải tổ làm khủng hoảng thêm trầm trọng.

- Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Nét nổi bật trong đường lối đối ngoại của Liên bang Nga (1991 – 2000) là

 

 • A đối đầu với Mĩ, khôi phục quan hệ với các nước châu Âu.
 • B  ngả về phương Tây, khôi phục quan hệ với các nước châu Á.
 • C khôi phục quan hệ với các nước châu Á, phát triển quan hệ với Mi.
 • D đối đầu với phương Tây, phát triển quan hệ với các nước châu Á.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 17, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Chính sách đôi ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là:

- Ngả về phương Tây: hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

- Khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,..)

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

 

 • A  Bao vây kinh tế
 • B Phát động “chiến tranh lạnh”.
 • C Đẩy mạnh chiến tranh tổ lực.
 • D Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 58, 59, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, xuất phát từ sự đối đầu về mục tiêu và chiến lược, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ đã chuyển từ quan hệ liên minh chống phát xít sang thế đối đầu và đi tới chiến tranh lạnh. Để chống lại Liên Xô, Mĩ đã lôi kéo các nước đồng minh của mình là các nước Tây Âu bằng cách thực hiện kế hoach Mác san, viện trợ 17 tỉ USD để giúp các nước này khôi phục kinh tế bị thiệt hại nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ hai. => Nhiều nước Tây Âu đã tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

Sự ra đời của NATO và sau đó là Tổ chức Hiệp ước Vacsava (5-1955) đã đánh dấu sự xác lập của cục hiện hai cực, hai phe, chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.

=> Chiến tranh lạnh là âm mưu cơ bản của các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

 Nội dung nào dưới đây không đúng về tác động của sự tan rã chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đến tình hình thế giới?

 

 • A Chiến tranh lạnh thực sự kết thúc.
 • B Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại.
 • C Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
 • D Trật tự thế giới một cực được thiết lập.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 64, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sau khi Liên Xô tan rã đồng nghĩa với trật tự hai cực Ianta sụp đổ, thế giới diễn ra nhiều thay đổi lớn và phức tập. Sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mĩ một lợi thế tạm thời, giới cầm quyền Mĩ ra sức thiết lập trật tự “một cực” để Mĩ làm bá chủ thế giới, tuy nhiên trong tương qua lực lượng giữa các cường quốc, Mĩ không dễ gì thực hiện được điều đó.

=> Dù Liên Xô tan rã nhưng trật tự một cực không được thiết lập mà thay đổi đó là xu thế đa cực với sự vươn lên của các cường quốc như: Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, Liên minh châu Âu.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.Hỏi bài