30 bài tập Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Sau thất bại ở Đông Khê thực dân Pháp đã thực hiện cuộc hành quân kép như thế nào?

 • A Từ Cao Bằng lên Bắc Cạn và từ Hà Nội đánh lên Thái Nguyên
 • B Cho quân đánh lên Thái Nguyên và cho quân từ Thất Khê lên đón cánh quân từ Cao Bằng rút về
 • C Từ sông Lô tấn công Chiêm Hoá và từ Thất Khê đón cánh quân từ Cao Bằng về
 • D Quân nhảy dù tấn công Bắc Cạn và quân thuỷ theo sông Lô tiến lên Tuyên Quang

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 133)

Sau khi mất Đông Khê, quân địch ở Thất Khê bị uy hiếp, Pháp đã buộc phải rút khỏi Cao Bằng theo Đường số 4 và yểm trợ cho cuộc rút quân này, Pháp đã huy động quân từ Thất Khê tiến lên chiếm lại Đông Khê và đón đánh quân từ Cao Bằng rút về.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

“Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuổng, gây gộc” là những câu trích từ tài liệu nào dưới đây?

 • A “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh
 • B “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tích Hồ Chí Minh
 • C “Tuyên ngôn độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • D “Toàn dân kháng chiến” của Ba thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 131)

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động Toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

 • A Hội nghị trù bị ở Đà Lạt giữa ta và Pháp thất bại
 • B Pháp được hỗ trợ của Anh đã nổ súng đánh chiếm Nam Bộ
 • C Pháp chiếm Hải Phòng
 • D Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng

Đáp án: D

Phương pháp giải:

(Sgk trang 130)

Lời giải chi tiết:

Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giái tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. Nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì chậm nhất là sáng ngày 20-12-1946, chúng sẽ hành động. Tinh thế khẩn cấp, trong hai ngày 18 và 19 -12-1946, Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng, đã quyết định phát đông cả nước kháng chiến.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Sự kiện nào dưới đây trở thành tín hiệu tiến công của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946)?

 • A Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 • B “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 
 • C Công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cắt điện toàn thành phố. 
 • D Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng truyền đi. 

Đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

“Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nộ lệ”. Câu văn trên trích trong văn bản nào?

 

 • A Tuyên ngôn độc lập.
 • B Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
 • C Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.
 • D Hịch Việt Minh.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 131.

Lời giải chi tiết:

“Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946) có đoạn: ““Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nộ lệ”.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu - đông 1947 nhằm mục đích

 

 • A Chuyển từ chiến lược “tằm ăn dâu” sang chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”.
 • B Mở rộng vùng chiếm đóng lên vùng rừng núi
 • C Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
 • D Giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán quân.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 133. 

Lời giải chi tiết:

Mục đích của Pháp trong chiến dịch Biên giới bao gồm:

- Xóa bỏ căn cứ địa, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến.

- Tiêu diệt quân chủ lực của ta.

- Triệt đường liên lạc và nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Chọn đáp án: C 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là

 • A Hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và “hành lang Đông – Tây”.
 • B Hệ thống phòng ngự ở Đồng Băng Bắc Bộ và Trung du.
 • C Phòng tuyến “boongke”. “vành đai trắng” ở trung du và đồng bằng bắc bộ.
 • D Hệ thống phòng ngự ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 136

Lời giải chi tiết:

Thực hiện kế hoạch Rơve, từ tháng 6 – 1949, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, thiết lập hành lang Đông – Tây (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La). Trên cơ sở đó, Pháp chuẩn bị một kế hoạch tiến công quy mô lớn tiến công Việt Bắc lần thứ hai, mong giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), trận đánh nào mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông (1950)?


 • A Trận đánh ở Cao Bằng.
 • B Trận đánh ở Đông Khê.
 • C Trận đánh ở Thất Khê.
 • D Trận đánh ở Đình Lập.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 137

Lời giải chi tiết:

Bộ chỉ chỉ huy chiến dịch Biên giới đã chọn Đông Khê làm điểm tấn công đầu tiên. Sáng sớn ngày 16-9-1950, các đơn vị quân đội ta nổ súng mở đầu chiến dịch bằng trận đánh vào vị trí Đông Khê.

Chủ trương của đảng: Phân tích vụ trí trên toàn tuyến phòng ngự, Đông Khê và Thất Khê là nơi có ít quân đồng trú nhất. Cao Bằng là nơi có lực lượng mạnh nhưng sẽ bị cô lập nếu Đông Khê và Thất Khê bị mất. Lạng Sơn là nơi có lực lượng cơ động trú đóng, quân tiếp viện chắc chắn sẽ từ hướng đó đi lên. Quân ta thưc hiện “Công đồn đả viện”, tiêu diệt Đông Khê rồi phục kích các cánh quân Pháp lên chi viện.

Phân tích chủ trương đánh Đông Khê, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu nhưng lại là vị trí rất quan trọng của địch trên tuyến phòng thủ Cao Bằng - Lạng Sơn. Mất Đông Khê, buộc địch phải cho quân đi ứng cứu, ta có cơ hội thuận lợi tiêu diệt chúng trong vận động.

Trận Đông Khê là trận đánh then chốt mở màn Chiến dịch Biên Giới (từ ngày 16/9/1950 đến 14/10/1950), do Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trực tiếp chỉ huy. Trận đánh nhằm tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê, cô lập quân Pháp ở Cao Bằng, tạo điều kiện đánh viện binh địch trên Quốc lộ 4.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Sau thất bại của chiến dịch Biên giới thu đông 1950, để tiếp tục theo đuổi chiến tranh, thực dân Pháp đã thực hiện kế hoạch:

 


 • A Kế hoạch xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
 • B Kế hoạch Na- va.
 • C Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi.
 • D Kế hoạch Rơ – ve.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 139

Lời giải chi tiết:

Sau chiến dịch Biên giới, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi, mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh.

Chọn đáp án: C 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Thắng lợi trong chiến dịch nào giúp quân dân ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

 • A Chiến dịch Việt Bắc 1947.  
 • B Chiến dịch Biên Giới 1950.
 • C Chiến cuộc đông – xuân 1953 – 1954
 • D Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 138.

Lời giải chi tiết:

Với chiến thắng Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Đoạn trích sau thuộc văn kiện nào dưới đây?

“Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

 

 • A Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường vụ Trung ương Đảng.
 • B Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • C Tuyên ngôn độc lập.
 • D Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 131.

Lời giải chi tiết:

Đoạn trích “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. thuộc văn kiện “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Khi thực dân Pháp huy động 12.000 quân tiến công Việt Bắc (10-1947), Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

 • A Phát động toàn quốc kháng chiến.
 • B Thực hiên vừa kháng chiến vừa kiến quốc.
 • C Thực hiện kháng chiến trường kì, tự lực cánh sinh.
 • D Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 133.

Lời giải chi tiết:

Ngày 7-10-1947, thực dân Pháp huy động 12000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương, mở cuộc tiến công Việt Bắc .

Khi địch vừa tiến công lên Việt Bắc, Đảng ta đã có chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Chiến dịch biên giới thu-đông năm 1950 đã mở ra

 • A  bước tiến mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.
 • B bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp.
 • C bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.
 • D bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 138.

Lời giải chi tiết:

Với chiến thắng Biên giới , con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Để khắc phục khó khăn đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển lên một bước mới, tháng 6 – 1950, Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

 • A quyết định mở chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.
 • B đặt quan hệ ngoại giao và nhận sự giúp đữ của Liên Xô.
 • C đàm phán với chính phủ Pháp để kết thúc chiến tranh.
 • D nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 136

 

Lời giải chi tiết:

Để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến phát triển lên một bước mới, tháng 6 -1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Thủ đô của Khu giải phóng Việt Bắc được Đảng và Hồ Chí Minh chọn là

 

 • A Tân Trào (Tuyên Quang).      
 • B Định Hoá (Thái Nguyên).
 • C Bắc Sơn (Lạng Sơn).  
 • D Pác Bó (Cao Bằng).

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 114.

Lời giải chi tiết:

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Tân Trào (Tuyên Quang) làm thủ đô của Khu giải phóng Việt Bắc.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), chiến dịch nào sau đây làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?

 • A Biên giới thu – đông (1950).
 • B Hòa Bình đông – xuân (1951 – 1952).
 • C Thượng Lào xuân -  hè (1955).
 • D Việt Bắc thu – đông (1947).

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 134, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Chiến dịch Việt Bắc – thu đông năm 1947 đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, Pháp buộc phải chuyển sang “đánh lâu dài” với ta.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng ta được thể hiện cô đọng qua luận điểm nào?

 • A  Hòa để tiến, toàn dân, toàn diện, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
 • B Tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, toàn dân, toàn diện, trường kì kháng chiến.
 • C  Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
 • D Toàn dân, toàn diện, đánh nhanh thắng nhanh, tự lực cánh sinh.

Đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Phối hợp với mặt trận Biên giới, hình thức đấu tranh nào phát triển mạnh ở Bình - Trị - Thiên, Liên Khu V và Nam Bộ?


:


 • A Chiến tranh nhân dân.  
 • B Đấu tranh chính trị.
 • C Chiến tranh du kích.       
 • D Đấu tranh vũ trang.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 138, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Phối hợp với mặt trận Biên giới, quân ta đã hoạt động mạnh ở tả ngạn sông Hồng, Tây Bắc, Đường số 6, Đường số 12, buộc địch phải rút khỏi thị xã Hòa Bình (4-11-1950). Chiến tranh du kích phát triển mạnh ở Bình – Trị - Thiên, Liên khu V và Nam Bộ.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là gì

 • A Chiến thắng đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cuộc kháng chiến; ta giành thế chủ động trên chiến trường chính.
 • B Với chiến thắng này, ta đã giành thế chủ động trên chiến trường
 • C Chiến dịch đầu tiên ta chủ động mở và giành thắng lợi lớn, cổ vũ động viên tinh thần kháng chiến của quân dân cả nước.
 • D Chiến thắng đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối kháng chiến của ta, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân cả nước.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

Các đáp án A, B, C đều là đăc điểm và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu đông (1950).

Đáp án D:

-          Đường lối đúng đắn của ta trong chiến dịch Việt Bắc được thể hiện ở việc khi địch vừa tiến công Việt Bắc, Đảng ta đã có chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”. Trên khắp các mặt trận, ta anh dũng chiến đấu từng bước đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch.

Chủ trương cụ thể của đảng trong từng bước kháng chiến chống lại từng hành động của thực dân Pháp ở Việt Bắc.

+ Ở mặt trận hướng đông, ta phục kích đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận phục kích ở đèo Bông Lau.

+ Ở mặt trận hướng Tây, quân ta phục kích đánh địch nhiều trận trên sông Lô, nổi bật là trận Đoan Hùng, Khe Lau.

-          Chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân cả nước.

Chọn đáp án: D 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Điều kiện khách quan thuận lợi cho cách mạng nước ta trong năm 1950 là

 

     

 • A Ngày 1/10/1949 nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
 • B Hệ thống chủ nghĩa đế quốc bị tan rã về cơ bản.
 • C Mỹ can thiệp sau hơn vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
 • D Pháp đề ra kế hoạch Rơve, phòng thủ trên đường số 4, thiết lập hành lang Đông – Tây.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 135, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta có thêm những thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới.

Trong đó điều kiện khách quan bao gồm: Ngày 1-10-1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

Cách mạng Trung Quốc thành công, tiến lên xây dựng đất nước theo chế độ Xã hội chủ nghĩa là điều kiện vô cũng quan trọng để Việt Nam tăng cường liên lạc và đặt quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới. Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước thì đến ngày 18-1-1950, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 30-1-1950 Chính phủ Liên Xô và trong vòng 1 tháng sau, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Văn kiện nào không thể hiện nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?

 

 • A Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp” của Trung ương Đảng.
 • B “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • C  Bản chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường vụ Trung ương Đảng.
 • D Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Chinh.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 131, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

“Chỉ thị Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và tác phẩm ‘Kháng chiến nhất định thắng lợi” (9-1947) của Tổng Bí thư Trường Chinh  là những văn kiện lịch sử quan trọng về đường lối kháng chiến, nêu rõ tính chất, mục đích, nội dung và phương châm của cuộc kháng chiến. Đó là kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Mục tiêu của cuộc kháng chiến chống Pháp ở thủ đô Hà Nội từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947 là

 

 • A phát hủy nhiều kho tàng của địch.
 • B tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân Pháp.
 • C  giải phóng được thủ đô Hà Nội.
 • D giam chân địch trong thành phố.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 131, 132, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công vào các đô thị là “đánh nhanh thắng nhanh”. Nhân dân các đô thị đã kiên quyết đấu tranh chống giặc, khiêng bàn ghế, giường tủ, kiện hàng,…làm chướng ngại vật.

=> Quân ta đã rút ra khỏi vòng vây của địch, ra căn cứ hoàn toàn sau hơn 2 tháng chiến đấu. Bước đầu đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”của Pháp, tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài.

=> Mục tiêu của cuộc chiến đấu ở các đô thị là giam chân địch trong thành phố.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cuôc chiêń đấu của quân dân Hà Nội (từ ngày 19 - 12 - 1946 đến ngày 17 - 2 - 1947) đã

 • A đẩy quân Pháp rơi vào tình thế phòng ngự bị động.
 • B tiêu diệt được một bộ phận sinh lực của quân Pháp.
 • C giải phóng được một địa bàn chiến lược quan trọng.
 • D buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 131, 132, suy luận.

 

Lời giải chi tiết:

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài nhưng chưa đánh bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh của Pháp”. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 tiêu diệt bộ phận sinh lực địch: giết và làm bị thương hàng ngàn tên địch, phá hủy hàng chục xe cơ giới,...

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Sự kiện trực tiếp nào dưới đây đưa đến quyết định phát phát động toàn quốc kháng chiến của Đảng và Chính phủ?

 

 • A Hội nghị Phôngtennơblô thất bại.
 • B Pháp đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn.
 • C Pháp tấn công Nam Bộ, Nam Trụng Bộ và một số khu vực khác.
 • D  Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giao quyền kiểm soát thủ đô và giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 130, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. Nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì chậm nhất là sáng ngày 20-12-1946 chúng sẽ hành động.

=> Tình thế khẩn cấp đòi hỏi Đảng và Chính phủ phải có quyết định kịp thời. Ngày 12-12-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến. Đáp án lại tối hâu thư của Pháp, trong hai ngày 18 và 19-12-1946, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng, họp ở Vạn Phúc (Hà Đông), đã quyết định phát động cả nước kháng chiến.

=> Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giao quyền kiểm soát thủ đô và giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu là sự kiện trực tiếp đưa đến quyết định phát động toàn quốc kháng chiến của Đảng và Chính phủ.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Sự kiện chủ yếu nào dưới đây diễn ra trong năm 1946 đã đánh dấu củng cố nền móng cho chế độ mới?

 

-

 • A Thành lập quân đội Quốc gia.
 • B Thành lập Ủy ban hành chính các cấp.
 • C Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
 • D  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

 - Ngày 06/01/1946, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và đã bầu ra 333 đại biểu.

- Ngày 02/03/1946, Quốc hội thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, lập ra Ban dự thảo Hiến pháp.

- Ngày 09/11/1946: Ban hành Hiến pháp đầu tiên.

-  Các địa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ bầu cử hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu  

*Ý nghĩa

- Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu củng cố nền móng cho chế độ mới.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân  chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954)?

 • A Do sự đồng tình, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.
 • B Do toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu.
 • C  Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
 • D Lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 155, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954).

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Chiến thắng nào đánh bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?

 • A Cuộc chiến đấu ở các đô thị.
 • B Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947.
 • C Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950.
 • D  Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Địa phương nào không thuộc phạm vi của Khu giải phóng Việt Bắc?

 

 • A  Bắc Giang.   
 • B Thái Nguyên
 • C Hải Dương.                         
 • D  Tuyên Quang

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 114, loại trừ. 

Lời giải chi tiết:

Ngày 4-6-1945, khu giải phóng Việt Bắc được thành lập bao gồm các tỉnh: Cap Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, và một số tỉnh lân cận như: Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Đảng cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946) ngay sau khi

 • A Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam.
 • B Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ.
 • C  cuộc đàm phán ở Phôngtennơblô (Pháp) thất bại.
 • D Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 130, suy luận. 

Lời giải chi tiết:

Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội.

Đáp lại tối hậu thư của Pháp, trong hai ngày 18 và 19-12-1946, Hội nghị ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng, họp tại Vạn Phúc (Hà Đông) đã quyết định phát động cả nước kháng chiến. => Đảng cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946) ngay sau khi Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam.

Chọn đáp án: A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ý nghĩa cơ bản nhất mà quân dân ta đạt được qua chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 là

 

 • A bộ đội chủ lực của ta trưởng thành hơn trong chiến đấu
 • B bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc.
 • C  tiêu diệt nhiều lực lượng sinh lực địch.
 • D  làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc địch chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 134, suy luận.

Lời giải chi tiết:

- Các đáp án: A, B, C là kết quả của chiến dich Việt Bắc.

- Đáp án D: chiến dịch Việt Bắc năm 1947 đã đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Chọn đáp án: D 

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.Hỏi bài