Câu hỏi lịch sử 12 trắc nghiệm theo từng bài, từng chương, từng chuyên đề đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết cho ngân hàng câu hỏi
Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu

PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000