Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: So sánh: 

a) \(0,(26)\) và \(0,261\)                               

b) \(-0,333\) và \( - {1 \over 3}\)

Bài 2: Thực hiện phép tính:

\(3{1 \over 2}.{4 \over {49}} - \left[ {2,\left( 4 \right).2{5 \over {11}}} \right]\,:\,\left( { - {{42} \over 5}} \right)\)

Bài 3: Tìm x, biết: \(\left| {4x - \sqrt 2 } \right| = 0,\left( 4 \right).\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Đưa về so sánh hai số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \(0,\left( {26} \right) = 0,262626... > 0,261.\)

b) Ta có: \( - {1 \over 3} =  - 0.3333... <  - 0.333.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Đổi số thập phân về dạng phân số rồi thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(3.{1 \over 2}.{4 \over {49}} - \left[ {2,\left( 4 \right).2{5 \over {11}}} \right]\,:\,\left( { - {{42} \over 5}} \right)\)

\( = {7 \over 2}.{4 \over {49}} - {{22} \over 9}.{{27} \over {11}}\,:\,\left( { - {{42} \over 5}} \right) \)

\(= {2 \over 7} + 6.{5 \over {42}} = {2 \over 7} + {5 \over 7}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng \(\left| {A\left( x \right)} \right| = b\left( {b \ge 0} \right) \Rightarrow A\left( x \right) = b\) hoặc \(A\left( x \right) =  - b\)

Lời giải chi tiết:

\(\left| {4x - \sqrt 2 } \right| = 0,\left( 4 \right) \)

\(\Rightarrow \left| {4x - \sqrt 2 } \right| = {4 \over 9} \)

\(\Rightarrow 4x - \sqrt 2  = {4 \over 9}\) hoặc \(4x - \sqrt 2  =  - {4 \over 9} \)

\(\Rightarrow x = {{\sqrt 2 } \over 4} + {1 \over 9}\) hoặc \(x = {{\sqrt 2 } \over 4} - {1 \over 9}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.