Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

\(\left[ {0,\left( 5 \right).0,\left( 2 \right)} \right]\,:\,\left( {3{1 \over 3}:{{33} \over {25}}} \right) \)\(\;- \left( {{2 \over 5}.1{1 \over 3}} \right):{4 \over 3}\)

Bài 2: So sánh:

a) \(0,22(23)\) và \(0,2223.    \) 

b) \( - {1 \over 7}\) và \(-0,1428(57).\)

Bài 3: Tìm x, biết : \(\left| {1 - x} \right| = \sqrt 2  - 0,\left( 1 \right).\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Đổi số thập phân về dạng phân số rồi thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

\(\left[ {0,\left( 5 \right).0,\left( 2 \right)} \right]\,:\,\left( {3{1 \over 3}:{{33} \over {25}}} \right)\)\(\; - \left( {{2 \over 5}.1{1 \over 3}} \right):{4 \over 3}\)

\(\eqalign{ &  = \left( {{5 \over 9}.{2 \over 9}} \right):\left( {{{10} \over 3}.{{25} \over {33}}} \right) - \left( {{2 \over 5}.{4 \over 3}} \right):{4 \over 3}  \cr &  = {{10} \over {81}}.{{99} \over {250}} - {2 \over 5} = {{11} \over {225}} - {2 \over 5} = {{ - 79} \over {225}} \cr} \)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Đưa về so sánh hai số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(0,22\left( {23} \right) = 0,222323... > 0,2223.\)

b) \( - {1 \over 7} =  - 0,142857142857...;\)

\( - 0.14285\left( {57} \right) =  - 0,1428575757...\)

Ta thấy \(\eqalign{ &  - 0,14285757 <  - 0,142857142857  \cr &  \Rightarrow  - {1 \over 7} >  - 0,1428\left( {57} \right). \cr} \)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng \(\left| {A\left( x \right)} \right| = b\left( {b \ge 0} \right) \Rightarrow A\left( x \right) = b\) hoặc \(A\left( x \right) =  - b\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(0,\left( 1 \right) = {1 \over 9} \) 

\(\Rightarrow \left| {1 - x} \right| = \sqrt 2  - {1 \over 9} \)

\(\Rightarrow 1 - x = \sqrt 2  - {1 \over 9}\) hoặc \(1 - x =  - \sqrt 2  + {1 \over 9} \)

\(\Rightarrow x = {{10} \over 9} - \sqrt 2 \) hoặc \(x = {8 \over 9} + \sqrt 2 \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.