Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh là 94,54m và 21,02 m ( làm tròn số đến kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 2: Viết các phân số sau dưới dạng số hập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

\({6 \over {13}};{5 \over 3};{5 \over {11}}\)

Bài 3: Tính điểm trung bình môn toán học kì I của một học sinh, biết:

kiểm tra miệng và 15 phút: 8, 9, 10, 10.

Kiểm tra 1 tiết ( hệ số 2 ): 9, 10, 9. 

Kiểm tra học kì: 9.

Bài 4: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến  chữ số thập phân thứ nhất.

\({\left( {1,49} \right)^2} + 2,364 - \left( {2,63 + 0,15} \right).\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài và chiều rộng

Qui tắc làm tròn:  

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật bằng : \(94,54.21,02 = 1987,2308\)\(\; \approx 1987,2\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Qui tắc làm tròn: 

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Lời giải chi tiết:

\({6 \over {13}} \approx 0,46;\,\,\,\,{5 \over 3} \approx 1,67;\,\,\,\,\,{5 \over {11}} \approx 0,45.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Tính điểm trung bình chú ý đến hệ số của các đầu điểm.

Lời giải chi tiết:

Điểm trung bình học kì: \({{8 + 9 + 10 + 10 + 2\left( {9 + 10 + 9} \right)+9.3} \over {13}} \approx 9,2\)

LG bài 4

Phương pháp giải:

Qui tắc làm tròn:  

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Lời giải chi tiết:

\({\left( {1,49} \right)^2} + 2,364 - \left( {2,63 + 0,15} \right) \)\(\;= 1,8041 \approx 1,8.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.