Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến \(0\) giờ ngày \(1/4/1999\) cho biết: Dân số nước ta là \(76 324 753\) người trong đó có \(3695\) cụ từ \(100\) tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số \(76 324 753\) và \(3695\) đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Ví dụ: Làm tròn số \(86,149\) đến chữ số thập phân thứ nhất ta thu được số \(86,1\)

Làm tròn số \(542\) đến hàng chục ta được \(540\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Ví dụ: Làm tròn số \(0,0861\) đến chữ số thập phân thứ \(2\) ta được số \(0,09\).

Làm tròn số \(1573\) đến hàng trăm ta được \(1600\).

Lời giải chi tiết

Làm tròn số \(76 324 753\):

Đến hàng chục là \(76 324 750\) (chữ số bỏ đi là \(3<5\));

Đến hàng trăm là \(76 324 800\) (chữ số bỏ đi là \(5=5\));

Đến hàng nghìn là \(76 325 000\) (chữ số bỏ đi là \(7>5\));

Làm tròn số \(3695\):

Đến hàng chục là \(3700\) (chữ số bỏ đi là \(5=5\) cộng thêm \(1\) vào số đứng trước \(9+1=10\) nhớ \(1\) vào hàng trăm do đó bằng \(3700\));

Đến hàng trăm là \(3700\) (chữ số bỏ đi là \(9>5\));

Đến hàng nghìn là \(4000\) (chữ số bỏ đi là \(6>5\)). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 312 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Làm tròn số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.