Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 136 phiếu

Giải bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1. Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Đề bài

 Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là \(76 324 753\) người trong đó có \(3695\) cụ từ \(100\) tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số \(76 324 753\) và \(3695\) đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Ví dụ: Làm tròn số 86,149 đến chữ số thập phân thứ nhất ta thu được: sô 86,1

Làm tròn số 542 đến hàng chục ta được 540

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Ví dụ: Làm tròn số 0,0861 đến chữ số thập phân thứ 2 ta được số: 0,09

Làm tròn số 1573 đến hàng trăm ta được: 1600

Lời giải chi tiết

Làm tròn số \(76 324 753\):

đến hàng chục là \(76 324 750\) (số bỏ đi là \(3<5\));

đến hàng trăm là \(76 324 800\) (số bỏ đi là \(5=5\));

đến hàng nghìn là \(76 325 000\) (số bỏ đi là \(7>5\));

Làm tròn số \(3695\):

đến hàng chục là \(3700\) (số bỏ đi là \(5=5\) cộng 1 thêm vào số đứng trước \(9+1=10\) nhớ \(1\) vào hàng trăm do đó bằng \(3700\));

đến hàng trăm là \(3700\) (số bỏ đi là \(9>5\));

đến hàng nghìn là \(4000\) (số bỏ đi là \(6>5\)).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Làm tròn số

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.