Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến \(0\) giờ ngày \(1/4/1999\) cho biết: Dân số nước ta là \(76 324 753\) người trong đó có \(3695\) cụ từ \(100\) tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số \(76 324 753\) và \(3695\) đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Ví dụ: Làm tròn số \(86,149\) đến chữ số thập phân thứ nhất ta thu được số \(86,1\)

Làm tròn số \(542\) đến hàng chục ta được \(540\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Ví dụ: Làm tròn số \(0,0861\) đến chữ số thập phân thứ \(2\) ta được số \(0,09\).

Làm tròn số \(1573\) đến hàng trăm ta được \(1600\).

Lời giải chi tiết

Làm tròn số \(76 324 753\):

Đến hàng chục là \(76 324 750\) (chữ số đầu tiên của phần bỏ đi là \(3<5\));

Đến hàng trăm là \(76 324 800\) (chữ số đầu tiên của phần bỏ đi là \(5=5\));

Đến hàng nghìn là \(76 325 000\) (chữ số đầu tiên của phần bỏ đi là \(7>5\));

Làm tròn số \(3695\):

Đến hàng chục là \(3700\) (chữ số đầu tiên của phần bỏ đi là \(5=5\) nên ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.)

Đến hàng trăm là \(3700\) (chữ số đầu tiên của phần bỏ đi là \(9>5\));

Đến hàng nghìn là \(4000\) (chữ số đầu tiên của phần bỏ đi là \(6>5\)). 


Bình chọn:
4.6 trên 314 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.