Bài 74 trang 36 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Hết học kì \(I\), điểm Toán của bạn Cường như sau:

Hệ số \(1: 7; 8; 6; 10\).

Hệ số \(2: 7; 6; 5; 9\)

Hệ số \(3: 8\).

Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì \(I\) của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

Điểm trung bình môn Toán học kì \(I\) của bạn Cường Là:

\(\dfrac{7+8+6+10+2.(7+ 6+ 5+ 9)+3. 8}{4.1+4.2+1.3}\)

\(=\dfrac{31+54+24}{15}\)

\(=\dfrac{109}{15}=7,2(6)\approx 7,3\).

Vậy điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường là \(7,3\) điểm.

(Giải thích: Số \(15\) là do có \(4\) điểm hệ số \(1\); \(4\) điểm hệ số \(2\) ; \(1\) điểm hệ số \(3\)

\(4.1+4.2+1.3=15\) 

\(4.1\) nghĩa là có \(4\) điểm hệ số \(1\)

\(4.2\) nghĩa là có \(4\) điểm hệ số \(2\)

\(1.3\) nghĩa là có \(1\) điểm hệ số \(3\)

Khi tính điểm trung bình cộng ta tính tổng các điểm hệ số \(1\) rồi nhân 2; tổng các điểm hệ số \(2\) rồi nhân với \(2\); điểm hệ số \(3\) nhân với \(3\). Sau đó tính tổng các kết quả tìm được rồi chia cho \(15\))

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 424 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.