Bài 81 trang 38 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) \(14,61 - 7,15 + 3,2\);

b) \(7,56 . 5,173\);

c) \(73,95 : 14,2\)

d) \(\dfrac{{21,73.0,815}}{{7,3}}\)

Ví dụ: Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức:

\(A = \dfrac{{17,68 \cdot 5,8}}{{8,9}}\)

Cách 1: \(A \approx \dfrac{{18 \cdot 6}}{9} = 12.\)

Cách 2: \(A = \dfrac{{102,544}}{{8,9}} \approx 11,521797 \approx 12\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc làm tròn số:

+ Trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

+ Trường hợp 2 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

a) \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2\)

Cách 1: \(B ≈ 15 - 7 + 3 = 11\)

Cách 2: \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11\) (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là \(6>5\))

b) \(C =7,56 . 5,173\)

Cách 1: \(C ≈ 8 . 5 = 40\)

Cách 2: \(C = 7,56 . 5,173 = 39,10788 ≈ 39\) (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là \(1<5\))

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

c) \(D=73,95 : 14,2\)

Cách 1: \(D ≈ 74 : 14 ≈ 5,2857 ≈ 5\) (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là \(2<5\))

Cách 2: \(D = 73,95 : 14,2 ≈ 5,207746 ≈ 5\) (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là \(2<5\))

d) \(E = \dfrac{{21,73.0,815}}{{7,3}}\)

Cách 1: \(E \approx \dfrac{{22.1}}{7} \approx 3,1429 \approx 3\) (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là \(1<5\))

Cách 2: \(E = \dfrac{{21,73.0,815}}{{7,3}} = \dfrac{{17,70995}}{{7,3}} \)\(\,\approx 2,4262 \approx 2\) (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là \(4<5\))

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

Nhận xét: Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau, nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 225 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Làm tròn số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.