Communication and Culture - trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới


In groups, vote for the best invention among those in the list below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Communication

Discussion (Thảo luận)

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. In groups, vote for the best invention among those in the list below. The best invention needs to meet the four criteria listed in the voting sheet. Tick (✓) the appropriate boxes.

(Làm việc theo nhóm, bình chọn cho phát minh tuyệt vời nhất trong những phát minh sau ở danh sách dưới đây. Phát minh tuyệt vời nhất phải thỏa mãn được 4 tiêu chí được liệt kê ở tờ bình chọn. Đánh dấu vào các ô phù hợp.)

Lời giải chi tiết:

 

useful to a lot of people

(có ích với nhiều người)

not expensive

(không tốn kém)

easy to use

(dễ sử dụng)

available/easy to buy

(có sẵn / dễ mua)

1. solar charger 

(sạc năng lượng mặt trời)

     

2. digital camera 

(máy ảnh kỹ thuật số)

 

 

3. 3-D printer 

(máy in 3D)

   

 

4. laptop 

(máy tính xách tay)

     

5. smartphone 

(điện thoại thông minh)

 

 

6. television

(ti vi)

     

7. washing machine 

(máy giặt)

     

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Report and explain your group's results to the whole class.

(Trình bày và giải thích kết quả của nhóm của bạn với cả lớp.)

Example: (Ví dụ)

We vote for digital cameras because they are very useful. We use them to take pictures of people we spend time with or beautiful places we visit. What's more, a digital camera does not cost too much, and we don't have to buy rolls of film for it...

(Chúng tôi bỏ phiếu cho máy ảnh kỹ thuật số vì chúng rất hữu ích. Chúng tôi sử dụng chúng để chụp ảnh những người chúng tôi dành thời gian với những nơi đẹp đẽ mà chúng tôi ghé thăm. Hơn nữa, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số không tốn quá nhiều tiền, và chúng tôi không phải mua cuộn phim cho nó.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text and answer the questions.

(Đọc văn bản và trả lời câu hỏi.)

There is quite a long list of important inventions from Asian countries that help people. The Chinese invented paper, chopsticks and gun powder. The Japanese invented instant noodles and video games. In many Southeast Asian nations, agriculture is the main economic activity and pollution is a major problem. That is why there have been other important inventions to deal with these issues. Thai people, for example, have contributed to environmental protection and benefited farmers, who depend on water for their crops. Below are three significant inventions from a well respected Thai inventor, King Bhumibol Adulyadej. 

The king’s Chaipattana Aerator was patented in 1993 and has won several international awards. This is a kind of
paddle-wheel machine that helps to add oxygen to the wastewater to ‘clean’ it before it is reused for farming.

In 1999 and 2003, he obtained Thai patents for his rain-making techniques. In addition to helping agriculture directly, these techniques have helped to increase the volume of water in rivers and streams and improved forest conditions. The king’s biodiesel oil project was first introduced in 2001. Its aim is to turn palm oil into biodiesel as an alternative source of energy. Biodiesel is a good choice for an alternative fuel, at a time when Thailand needs to reduce its use of fossil energy to protect the environment. 

1. What are the main issues of many Southeast Asian countries?

(Vấn đề chính của nhiều nước Đông Nam Á là gì?)

2. Write the names of the inventions under the pictures.

(Viết tên của các phát minh dưới các bức ảnh.)

 

3. Which inventions have directly benefited farmers?

(Phát minh nào mang lại lợi ích trực tiếp cho người nông dân?)

4. Which inventions have helped to protect the environment? Pick out information from the text to support your answer.

(Phát minh nào giúp bảo vệ môi trường? Lấy thông tin từ bài viết để chứng minh cho câu trả lời của bạn.)

5. In your opinion, which of the three inventions from Thailand mentioned in the text is the most important? Why?

(Theo bạn, trong 3 phát minh đến từ Thái Lan được đề cập đến trong bài viết, phát minh nào là quan trọng nhất? Tại sao?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Có một danh sách khá dài những phát minh quan trọng từ các nước Châu Á mà giúp ích cho con người. Người Trung Quốc đã phát minh ra giấy, đũa và thuốc súng. Người Nhật Bản đã phát minh ra mì ăn liền và trò chơi video. Ở nhiều nước Nam Á, nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ yếu và sự ô nhiễm là vấn đề quốc gia.

Đó là lí do tại sao có nhiều phát minh quan trọng khác để ứng phó với những vấn đề này. Ví dụ như người Thái Lan đã đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và làm lợi cho nông dân, những người phụ thuộc vào nước sạch cho mùa màng của họ. Dưới đây là ba phát minh từ nhà sáng chế vĩ đại người Thái, Vua Bhumibol Adulyadej

Máy lọc khí Chaipattanna của nhà vua được nhận bằng sáng chế năm 1993 và thắng nhiều giải thưởng quốc tế. Đây là loại máy bánh guồng giúp thêm oxi vào nước thải để làm sạch nước trước khi tái sử dụng cho nông nghiệp.

Năm 1999 và 2003, ông đã đạt được bằng sáng chế Thái lan cho kĩ thuật tạo mưa của mình. Bên cạnh việc trực tiếp giúp đỡ nông nghiệp, kĩ thuật này đã giúp tăng lưu lượng nước ở sông suối và cải thiện điều kiện của rừng.

Dầu diesel sinh học của nhà vua được giới thiệu lần đầu vào năm 2001. Mục đích của nó là biến dầu cọ thành diesel sinh học như là một nguồn năng lượng thay thế. Diesel sinh học là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiên liệu thay thế, vào thời điểm mà Thái Lan cần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.

Lời giải chi tiết:

1. The two main issues are agriculture development and environmental protection. 

(Hai vấn đề chính là phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)

2. a. rain-making technique; b. biodiesel; c. Chaipattana Aerator 

(a. kĩ thuật tạo ra mưa; b. dầu diesel sinh học; c. Quạt nước Chaipattana)

3. Chaipattana Aerator and rain-making techniques. 

(Quạt nước Chaipattana và kĩ thuật tạo mưa.)

4. All three inventions have helped to protect the environment: Chaipattana Aerator => cleans wastewater; rain-making techniques => improves forest conditions; biodiesel => reduces the use of fossil energy.

(Cả 3 phát minh đều góp phần bảo vệ môi trường: Quạt nước Chaipattana => làm sạch nước thải; kĩ thuật tạo mưa => cải thiện điều kiện rừng; dầu diesel sinh học => giảm thải việc sử dụng năng lượng hoá thạch)

5. I think all the three inventions are equally important and they bring us, especially farmers a lot of benefits. Each of them has its own part in developing argriculture and protecting the environment. 

(Tôi nghĩ rằng cả 3 phát minh đều quan trọng như nhau và chúng mang lại cho chúng ta, đặc biệt là nông dân nhiều lợi ích. Mỗi phát minh có vai trò riêng trong quá trình phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)

Culture

Inventions (Các phát minh)

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Do you know which countries these inventions are from? Match the country names with inventions.

(Bạn có biết những phát minh này đến từ những đất nước nào không? Nối tên đất nước với phát minh.)

Countries (Quốc gia)

Inventions (Phát minh)

1. China (Trung Quốc)

C. chopsticks (đũa)

2. Japan (Nhật Bản)

D. instant noodles (mì ăn liền)

3. Singapore (Singapore)

B. PC sound card (thẻ âm thanh máy tính)

4. The Philippines (Philippines)

A. medical incubator (lồng ấp y tế)

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - d

3 - b

4 - a

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.