CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu
Câu 3 trang 169 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 169 SGK Vật lí 12. Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.

Xem lời giải

Bài 4 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 4 trang 169 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 169 SGK Vật lí 12. Xét ba mức năng lượng

Xem lời giải

Bài 6 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 6 trang 169 SGK Vật lí 12. Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 169 SGK Vật lí 12. Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm...

Xem lời giải

Câu C1 trang 171 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 171 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 173 SGK Vật lí 12. Laze là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 173 SGK Vật lí 12. Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra.

Xem lời giải

Câu 3 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 173 SGK Vật lí 12. Sự phát xạ cảm ứng là gì? Tại sao có thể khuếch đại ánh sáng dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng?

Xem lời giải

Câu 4 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 173 SGK Vật lí 12. Trình bày cấu tạo của laze rubi.

Xem lời giải

Bài 5 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 173 SGK Vật lí 12. Có những loại laze gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 173 SGK Vật lí 12. Trình bày một vài ứng dụng của laze.

Xem lời giải

Bài 7 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 173 SGK Vật lí 12. Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì?

Xem lời giải

Bài 8 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 173 SGK Vật lí 12. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 9 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 173 SGK Vật lí 12. Bút laze mà người ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất