CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu
Bài 13trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 13 trang 158 SGK Vật lí 12. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm...

Xem lời giải

Câu C1 trang 159 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 159 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 161 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 161 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 162 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 162 SGK Vật lí 12. Chất quang dẫn là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 162 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 162 SGK Vật lí 12. Hiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tính quang dẫn của một chất.

Xem lời giải

Câu 3 trang 162 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 162 SGK Vật lí 12. Trình bày cấu tạo và hoạt động của một pin quang điện.

Xem lời giải

Bài 4 trang 162 sgk vật lí 12

Giải bài 4 trang 162 SGK Vật lí 12. Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới...

Xem lời giải

Bài 5 trang 162 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 162 SGK Vật lí 12. Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 6 trang 162 sgk vật lí 12

Giải bài 6 trang 162 SGK Vật lí 12. Suất điện động của một pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu C1 trang 164 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 164 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 165 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 165 SGK Vật lí 12. Hiện tượng quang - phát quang là gì? Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng lân quang.

Xem lời giải

Câu 2 trang 165 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 165 SGK Vật lí 12. Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 165 sgk vật lí 12

Giải bài 3 trang 165 SGK Vật lí 12. Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

Xem lời giải

Bài 4 trang 165 sgk vật lí 12

Giải bài 4 trang 165 SGK Vật lí 12. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 165 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 165 SGK Vật lí 12. Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục...

Xem lời giải

Bài 6 trang 165 sgk vật lí 12

Giải bài 6 trang 165 SGK Vật lí 12. Ở trên áo của các công nhân làm đường hay dọn vệ sinh trên đường thường có những đường kẻ to bản...

Xem lời giải

Câu C1 trang 166 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 166 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 1 trang 169 SGK Vật lí 12. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ở điểm nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 169 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 169 SGK Vật lí 12. Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất