Chương 1 : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21 : Luyện tập Bài 21 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 4 bài 21 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 22 : Tìm số trung bình cộng Bài 22 : Tìm số trung bình cộng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 4 bài 22 : Tìm số trung bình cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 23 : Luyện tập Bài 23 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 4 bài 23 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 24 : Biểu đồ Bài 24 : Biểu đồ

Giải bài tập 1, 2 trang 26 VBT toán 4 bài 24 : Biểu đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo) Bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2 trang 27, 28 VBT toán 4 bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 26 : Luyện tập Bài 26 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2 trang 29, 30 VBT toán 4 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 27 : Luyện tập chung Bài 27 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 4 bài 27 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 28 : Tự kiểm tra Bài 28 : Tự kiểm tra

Giải bài tập phần 1, 2 trang 33, 34 VBT toán 4 bài 28 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết


Gửi bài