Tiếng Việt 3

Tuần 3. Mái ấm

Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Chị em

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan

Để chị trải chiếu, buông màn cho em.

Chổi ngoan mau quét sạch thềm,

Hòn bi thức đợi lim dim chân tường,

Đàn gà ngoan chớ ra vườn,

Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.

Mẹ về, trán ướt mồ hôi,

Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.

2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn.

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau :

- Trái nghĩa với riêng⟶ chung

- Cùng nghĩa với leo⟶ trèo

- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau ⟶ chậu

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Trái nghĩa với đóng⟶ mở

- Cùng nghĩa với vỡ  bể

- Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi ⟶ mũi.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay