Tiếng Việt 3

Tuần 1. Măng non

Chính tả: Cậu bé thông minh trang 6 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Giải câu 1, 2 bài Chính tả: Cậu bé thông minh trang 6 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Tập chép : Cậu bé thông minh (từ Hôm sau… đến để xẻ thịt chim.)

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Cậu bé thông minh (từ  Hôm sau… đến để xẻ thịt chim.)

- Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

- Các chữ cần được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ? b) an hay ang ?
- hạ lệnh - đàng hoàng
- nộp bài - đàn ông
- hôm n - sáng loáng

(3) Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

 

á

3

 

4

b

 

5

c

 

6

 

xê hát

7

d

 

8

đ

 

9

e

 

10

ê

 

Trả lời: 

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay