Tiếng Việt 3

Tuần 25. Lễ hội

Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 55 phiếu

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Tìm các từ : a) Gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau

Lời giải chi tiết

1. Nghe - viết : Hội vật (từ Tiếng trống dồn lên … đến dưới chân)

2.  Tìm các từ :

a) Gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

-   Màu hơi trắng : trăng trắng

-   Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

-   Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b) Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau : 

-   Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

-  Người có sức khỏe đặc biệt: lực sĩ.

-  Quẳng đi : vứt bỏ

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay