Tiếng Việt 3

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Chính tả bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

1. Nghe - viết:

Cóc kiện Trời

      Thấy trời hạn hán quá lâu, làm ruộng đồng, cây cỏ, chim muông chết dần chết mòn vì khát, Cóc quyết lên thiên đình kiện ông Trời. Cùng đi với Cóc có Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Dưới sự chỉ huy khôn khó của Cóc, các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời, buộc Trời phải cho mưa xuống trần gian.

Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Các từ Thấy, Dưới được viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Các từ Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo cũng đều được viết hoa vì đó là những tên riêng của các nhân vật.

2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á :

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

3. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

cây sào, xào nấu, lịch sử, đối x

b) o hay ô ?

chín mng, mơ mng, hoạt đng, ứ đng

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay