Câu hỏi 4 trang 31 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Đọc hai bài đọc nhạc theo yêu cầu

Bài 1 đọc theo kí hiệu bàn tay hoặc vận động nhịp

Bài 2 đọc kết hợp vận động cơ thể theo ý thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nhạc

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Bài 2:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập cuối học kì I