Câu 4 trang 94 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em (bài tập 6, Bài 9), hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè...

Đề bài

Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã được sưu tầm về các thắng cảnh quê hương em (bài tập 6, Bài 9), hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè.

a) Sử dụng lệnh New Slide và lệnh Layout trong nhóm Slides (trên dải lệnh Home) để tạo các trang chiếu trống gồm một trang tiêu đề bài trình chiếu và các trang nội dung.

b) Nhập nội dung tiêu đề các trang chiếu theo các hình ảnh sưu tầm được. Định dạng tiêu đề các trang chiếu sao cho nổi bật, dễ đọc trên màu nền trang chiếu.

c) Sử dụng lệnh Picture trong nhóm Images (trên dải lệnh Insert) để chèn các hình ảnh thích hợp vào mỗi trang chiếu.

d) Kéo thả chuột để thay đổi vị trí, tăng giảm kích thước của các hình ảnh trên các trang chiếu để có kết quả trình bày hợp lí.

e) Lưu bài trình chiếu.

Kết quả nhận được tương tự như hình 3.38. 

Lời giải chi tiết

a) Sử dụng lệnh New Slide và lệnh Layout trong nhóm Slides (trên dải lệnh Home) để tạo các trang chiếu trống: 

b) Nhập nội dung tiêu đề các trang chiếu theo các hình ảnh sưu tầm được. Định dạng tiêu đề các trang chiếu sao cho nổi bật, dễ đọc trên màu nền trang chiếu.

 c) Sử dụng lệnh Picture trong nhóm Images (trên dải lệnh Insert) để chèn các hình ảnh thích hợp vào mỗi trang chiếu.

d) Kéo thả chuột để thay đổi vị trí, tăng giảm kích thước của các hình ảnh trên các trang chiếu để có kết quả trình bày hợp lí.

 Kết quả em sẽ được như hình:

e) Lưu bài trình chiếu: Trong bảng chọn File, em nháy chuột chọn Save As và thực hiện lưu bài trình chiếu lần lượt theo các bước:

 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí