Câu 5. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tạo bài trình chiếu gốm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 76 bằng cách sử dụng mẫu

Tạo bài trình chiếu gốm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 76 bằng cách sử dụng mẫu

Trả lời:

a) Trang chiếu số 1 vào ngay sau trang chiếu số 2;

- Nếu em sử dụng nút lệnh Copy  và Paste  để sao chép trang chiếu thì ngay sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện một trang chiếu giống trang chiếu số 1;

- Nếu sử dụng các nút lệnh Cut  và Paste  để di chuyển trang chiếu thì sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện trang chiếu số 1 nghĩa là vị trí của hai trang chiếu được đổi nhau.

b) Trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Em hãy thực hiện việc sao chép (hoặc di chuyển) trang chiếu và tự đưa ra nhận xét cho riêng mình. Em lưu ý rằng bài trình chiếu có 4 trang chiếu. Khi thực hiện các lệnh sao chép hoặc di chuyển thì vị trí các trang chiếu sẽ khác nhau.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com