Câu 6 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 6 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5

Kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của châu Âu ?

Trả lời:

Một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của châu Âu: máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm...

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm