Câu 3 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5

Viết tên một số đồng bằng, dãy núi và con sông của châu Âu vào bảng dưới đây:

Tên đồng bằng

Tên dãy núi

Tên con sông

 

 

 

 Trả lời:

Tên đồng bằng

Tên dãy núi

Tên con sông

- Đồng bằng Đông Âu

- Đồng bằng Trung Âu

- Đồng bằng Tây Âu

- Dãy Xcan-đi-na-va

- Dãy An-pơ

- Dãy Cac-pat

- Dãy Cap-ca

- Dãy U-ran

- Sông Von-ga

- Sông Đa-nuyp

 

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm