Câu 5 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5

Dân số châu Âu xếp hạng mấy trên thế giới, đứng sau châu lục nào? (Xem bảng số liệu ở câu 5, bài 17)

Trả lời:

Dân số châu Âu xếp thứ 4 trên thế giới, đứng sau châu Á, châu  Mĩ và châu Phi.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm