Câu 1 trang 41 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 41 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1, trang 110 SGK:

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Châu Âu nằm ở:

☐ Phía tây châu Á.

☐ Phía đông châu Á.

☐ Phía bắc châu Á.

☐ Phía nam Á.

Trả lời:

☒ Phía tây châu Á.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm