Câu 6. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Hãy liệt kê các thao tác làm việc với hộp thư điện tử

Hãy liệt kê các thao tác làm việc với hộp thư điện tử

Trả lời:

Các thao tác làm việc với hộp thư điện tử là:

 1. Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

 2. Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử

 3. Máy chủ thư điện tử chuyển vânh thư điện tử nhờ Internet

 4. Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

Các bài liên quan: - Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu