Câu 4. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

Trả lời:

Hộp thư điện tử (mail box) Địa chỉ thư điện tử
Là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử. Là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan