Câu 6 trang 26 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 6 trang 26 Vở bài tập Địa lí 5

Chọn ý rồi điền vào sơ đồ sau đây sao cho hợp lí:

a) Giao thông thuận lợi.

b) Trung tâm công nghiệp TP. Hồ Chí minh lớn nhất nước ta.

c) Ở gần vùng có nhiều lương thực thực phẩm.

d) Trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.

e) Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

g) Đầu tư của nước ngoài.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm