Câu 2 trang 25 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 25 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng

a)  Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở:

☐ Vùng núi và cao nguyên.

☐ Vùng núi và trung du.

☐ Đồng bằng và ven biển.

b) Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:

☐ Hà Nội, Hải Phòng.

☐ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

☐ Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời:

a) Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở:

☒ Đồng bằng và ven biển.

b) Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:

☒ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm