Câu 1 trang 27 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 27 Vở bài tập Địa lí 5

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào?

Trả lời:

Các loại hình giao thông vận tải của nước ta là: đường ô tô, đường sắt, hàng không, đường sông, đường biển, đường ống.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí