Câu 5 trang 28 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 28 Vở bài tập Địa lí 5

Vì sao nhiều tuyến giao thông của nước ta chạy theo chiều Bắc – Nam?

Trả lời:

Do lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc – Nam nên nhiều tuyến giao thông của nước ta chạy theo chiều Bắc – Nam.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu