Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán

Đề bài

Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Một bảng quản lí điểm thi có các trường: Toan, Li, Hoa, Van, Tin ghi nhận điểm các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin của các học sinh. Mẫu hỏi KETQUATK cho biết điểm tổng kết nhờ có thêm trường tính toán TB thể hiện điểm tổng kết trung bình các môn:

TB : ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD