Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Trả lời:

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

- Sắp xếp các bản ghi.

- Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.

- Chọn các trường để hiện thị.

- Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm các bản ghi,...

- Tổng hợp và hiện thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Các bài liên quan: - Bài 8. Truy vấn dữ liệu

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu