Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Trả lời:

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

- Sắp xếp các bản ghi.

- Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.

- Chọn các trường để hiện thị.

- Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm các bản ghi,...

- Tổng hợp và hiện thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan