Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi

Trả lời:

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi:

- Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.

- Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).

- Chọn các trường cần hiển thị.

- Thêm vào các trường mới là kếtquả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.

- Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

- Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan