Câu 5 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5

 Điền vào lược đồ trống:

a) Tên các châu lục tiếp giáo với châu Phi

b) Tên các biển và đại dương bao quanh Châu Phi

c) Các sông: Nin, Côn-gô, Ni-giê

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí