Câu 1 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy mô tả sơ lược về vị trí giới hạn của Châu Phi.

Trả lời:

Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phá tây nam châu Á. Đại bộ phận diện tích nằm giữa hai chí tuyến, có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm