Câu 2 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng

a) Đường xích đạo đi ngang qua phần nào của châu Phi?

☐ Bắc Phi

☐ Giữa châu Phi

☐ Nam Phi

b) Đại bộ phận lãnh thổ Châu phi là:

☐ Rừng rậm nhiệt đới

☐ Rừng thưa và xa van

☐ Hoang mạc và xa van

Trả lời:

a) Đường xích đạo đi ngang qua phần nào của châu Phi?

☒ Giữa châu Phi

b) Đại bộ phận lãnh thổ Châu phi là:

☒ Hoang mạc và xa van

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm