Câu 3 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 46 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy nêu một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của châu Phi.

Trả lời:

- Địa hình: tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ, trên các bồn địa lớn.

- Khí hậu: nóng và khô bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xavan.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm