Câu 5 trang 40 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 5 trang 40 Vở bài tập Địa lí 4

Vì sao ở đồng bằng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông?

Trả lời

Đồng bằng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông vì:

Vào mùa lũ nước các con sông dâng lên cao làm ngập một diện tích lớn, giúp đồng bằng được bồi thêm một lớp phù sa màu mỡ. Lũ ở đồng bằng Nam Bộ còn mang lại nguồn tôm cá lớn, có giá trị kinh tế cao.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí