Câu 1 trang 39 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 39 Vở bài tập Địa lí 4

Điền vào lược đồ dưới đây tên các sông: sông Mê Công, sông Tiền, sông Hậu; các địa danh: Đồng Tháp Mười, vịnh Thái Lan, Biển Đông.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí