Câu 3 trang 67 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 67 Vở bài tập Địa lí 4

Hãy kể tên một số dân tộc sống ở:

a) Dãy Hoàng Liên Sơn:

b) Tây Nguyên:

c) Đồng bằng Bắc Bộ:

d) Đồng bằng Nam Bộ:

đ) Các đồng bằng duyên hải miền Trung:

Trả lời

Một số dân tộc sống ở:

a) Dãy Hoàng Liên Sơn: dân tộc Thái, Dao, Mông...

b) Tây Nguyên: dân tộc Ê –đê, Ba-na, Gia-rai, Xơ –đăng,…

c) Đồng bằng Bắc Bộ: dân tộc Kinh.

d) Đồng bằng Nam Bộ: dân tộc Kinh, Khơ –me, Chăm, Hoa.

đ) Các đồng bằng duyên hải miền Trung: dân tộc Kinh, Chăm.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí