Câu 2 trang 40 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 2 trang 40 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

a) Đồng bằng Nam Bộ do các hệ thống sông nào bồi đắp nên?

☐ Sông Tiền và sông Hậu.    

☐ Sông Mê Công và sông Sài Gòn.

☐ Sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.

☐ Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

b) Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ?

☐ Đất phù sa, đất mặn.         

☐ Đất mặn, đất phèn.

☐ Đất phù sa, đất phèn.

☐ Đất phù sa, đất mặn, đất phèn.

Trả lời

a) Đồng bằng Nam Bộ do các hệ thống sông nào bồi đắp nên?

☒ Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

b) Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ?

☒ Đất phù sa, đất mặn, đất phèn.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.