Câu 1 trang 41 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 41 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là:

☐ Người Kinh, Thái, Mường.           

☐ Người Kinh, Chăm, Hoa.

☐ Người Kinh, Ba-na, Ê-đê.

b) Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà:

☐ Trên các khu đất cao.        

☐ Rải rác ở khắp nơi.

☐ Dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.

☐ Gần các cánh đồng.

c) Phương tiện đi lại phổ biến của người dân miền Tây Nam Bộ là:

☐ Xe ngựa.   

☐ Xuồng, ghe.

☐ Ô tô.

Trả lời:

a) Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là:         

☒ Người Kinh, Chăm, Hoa.

b) Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà:

☒ Dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.

c) Phương tiện đi lại phổ biến của người dân miền Tây Nam Bộ là:

☒ Xuồng, ghe.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí