Câu 5. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm?

Đề bài

Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm?

Lời giải chi tiết

- Mục đích của máy tìm kiếm là nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo đúng yêu cầu.

- Một số máy tìm kiếm:

+ Google: https://www.google.com.vn

+ Yahoo: https://www.yahoo.com

+ Microsoft: https://www.bing.com

+ Alta Vista: https://www.altavista.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí